Projekt Recikel agro-stretch folije

Priporočila Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za kmetijstvo in Občinam.

Objavljamo rezultate projekta v obliki priročnika dobre prakse.

Vključitev komunalnih podjetij in kmetijskih gospodarstev v model recikla
odpadne agro-stretch folije za bale in folije za silose. Glejte priročnik.

Priporočila za Analizo izvedljivosti.

Video celotnega projekta:

Video recikel odpadne Agro stretch folija:

Video recikel odpadne folije od silažnih silosov: